Đam mỹ và tôi | Cuối năm lật lại P3- 2013

by FB

Nơi mặt trời không bao giờ mọc

Đam mỹ và tôi | Cuối năm lật lại P3 -2013

Bài tổng kết năm 2011.   Bài 2012 Đọc trước khi xem năm nay.

Note:

Đây là cảm xúc cá nhân.

Mình sủng công nhưng mình chọn truyện hay dở là vì thụ. Thế nên, nếu sủng thụ bạn có thể đọc, cân bằng tất nhiên là ok. *Gần đây có bạn mình sủng thụ còn bảo truyện mình đọc chưa đủ đô nè nhưng nếu bạn là cuồng sủng thụ thì có thể click back.

Thể loại bắt buộc: Nhất công nhất thụ. 1×1, không cần bá đạo công theo sau thụ quân cũng không cần cường thụ theo sau công quân. Chỉ cần ảnh và ẻm là đủ. Nếu lỡ có trái tim bên lề thì cho có couple luôn giùm. Và làm ơn, tay 3 đã chịu hết nổi, đừng tay 4 tay 5, đặc biệt dẹp…

View original post 8,452 more words

Advertisements