Kẽ hở trong một vụ án của Tẩy oan tạp lục

by FB

A local peasant from a Chinese village was found murdered, hacked to death by a hand sickle. The use of a sickle, a tool used by peasants to cut the rice at harvest time, suggested that another local peasant worker had committed the murder. The local magistrate began the investigation by calling all the local peasants who could be suspects into the village square. Each was to carry their hand sickles to the town square with them. Once assembled, the magistrate ordered the ten-or-so suspects to place their hand sickles on the ground in front of them and then step back a few yards. The afternoon sun was warm and as the villagers, suspects, and magistrates waited, bright shiny metallic green flies began to buzz around them in the village square. The shiny metallic colored flies then began to focus in on one of the hand sickles lying on the ground. Within just a few minutes many had landed on the hand sickle and were crawling over it with interest. None of the other hand sickles had attracted any of these pretty flies. The owner of the tool became very nervous, and it was only a few more moments before all those in the village knew who the murderer was. With head hung in shame and pleading for mercy, the magistrate led the murderer away. The witnesses of the murder were the brightly metallic colored flies known as the blow flies which had been attracted to the remaining bits of soft tissue, blood, bone and hair which had stuck to the hand sickle after the murder was committed. The knowledge of the village magistrate as to a specific insect group’s behavior regarding their attraction to dead human tissue was the key to solving this violent act and justice was served in ancient China

Cách suy luận có một vài lỗ hổng như sau
Về che dấu hung khí:
Nếu thực sự là người nông dân đó giết người bằng liềm, và cứ cho rằng anh ta đã rửa sạch hung khí, thì mùi máu tươi vẫn có thể thu hút côn trùng.
Tuy nhiên, sinh vật luôn có thiên địch, ruồi nhặng này chắc cũng không phải ngoại lệ, nếu kẻ giết người tìm nhựa một loại cây cỏ, hoặc dịch một sinh vậy khác bôi lên hung khí thì cũng loại được khả năng có ruồi bu lên liềm của anh ta. Thực tế thì khả năng anh ta lo toạn được dến bước này là không cao, tuy nhiên với một người làm chuyện ác thì cũng đều bị ám ảnh và có xu hướng đề phòng.

Những người làm nghề đồ tể hay nữ nhi đến tuổi dạy thì (=))) chắc chắn dều biết cách tẩy mùi máu trên đồ vật và vải. Mặc dù khả năng một người làm nông lân la hỏi thăm cách tẩy mùi máu ở những người này có vẻ không thực tế lắm. dù sao thì tại khoảng thời gian của vụ án này, việc những người không cùng phường nghề hỏi thăm nhau cũng hiếm lạ.

Cách cuối cùng có thể dùng để che dấu hung khí là tự tạo ra một vết thương không nghiêm trọng cho chính mình hoặc con vật nào đó (ai đó cũng có thể) bằng hung khí, mục đích tạo hành động tương tự với mức độ nghiêm trọng nhỏ hơn để đánh lạc hướng. Ví dụ một người đắc tội một băng hắc đạo, bị trừng phạt bằng cách dùng dao đặc chế khắc lên tay; ai nhìn thấy dấu dao này sẽ tự động chấm dứt viecj làm ăn với người đó; nạn nhân, vì vậy không muốn liên tục sinh ý, sẽ phải tạo một vết thương lớn hơn hoặc một vết bỏng làm xóa đi dấu vết cũ. Cũng như vậy, viwwcj hung thủ ở vụ án ban đầu, vô tình phi liềm qua một con gà hay do sơ ý lúc cầm liềm mà cắt vào bắp chân sẽ dễ tha thứ hơn việc anh ta cố ý giết người.

Về che dấu hùng thủ:

Xin lỗi các hạ
Muỗi đốt đầy chân ngộ
Ngộ phải chui vòa màn ngay, hẹn cac shaj hồi sau giãi bày

Advertisements