La Négation et L’interrogation

by Dobato Darling

* Phủ định
moi aussi
moi non plus

* Câu hỏi
Est-ce que “câu thường”…?
Đổi chỗ động từ và đại từ êtes-vous, es-tu, est-il,…

NOTE: Danh từ (Alex, Barrow, Clark,…) ko phải đại từ (je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles)
>> giữ nguyên danh từ và làm như trên

*Trả lời
Oui > trả lời khẳng định
Si > câu hỏi phủ định nhưng trả lời khẳng định
Non > trả lời phủ định
Pas > phủ định một phần

Bt page vingt et un (p.21) quá đáng sợ o.O

Advertisements