13.4

by FB

mình ko nghĩ mình có khả năng nhận ra giọng rù quyến cho tới khi nghe cái vid này
right hand, penis, left hand: tình tay ba ghê gớm nhất là khi éo đứa nào nhận ra có 1 đứa trong nhóm yêu mình rất nhiều =))

giọng thằng pee như kiểu cần pee… =))
thằng right là kiểu: dear pee, anh dùng chán rồi, anh éo cần mài ;”>
thằng left thì rất nghiêm trọng và như là sủng quá đà: pee em ơi, theo anh đi em, anh thật lòng với em T.T
và thằng pee đang quằn quại tỉnh ngay: KHÔNG, tôi chỉ yêu anh right

mình nghĩ là có lúc thằng right cũng yêu left lắm í, là khi right bảo: đấy tôi đã bảo rồi, anh cứ xoắn làm gì.
Có khi nào trong đầu thằng right bảo hãy xoắn lấy tôi đi chứ cái thằng pee ấy nó chỉ split milk thôi =))

Advertisements