TROP DE ZÈLE

by FB

Éc, thậm chí ko để í thời gian trôi nhanh vậy XD, mình lỡ để schedule cái đoạn này vào giữa trưa chứ XD

Rất muốn cái đoạn này được depic, thật đấy, ko phải vì nó ngắn đâu mà còn rất đáng yêu … và buồn nữa. Thực ra mình có dịch điêu một tí ở cái pronoun, kể cả Anh hay Pháp thì các pronoun cũng đều có thể hiểu theo hai nghĩa. Thế nên nó ko gây khác biêt, và mình vẫn có cách để tránh hiểu lầm.

Nhưng mình thích thế này, vì dã nói rồi đấy, đoạn này rất đáng yêu *v*

… mình định xóa đoạn câu hỏi nhưng thực ra nó cũng …(trời ơi, chẳng nhẽ lại nói nó cũng cute ko kém ư *v* )

ÔI ÔI, liệu có ai hiểu cái ẩn ý trong câu chuyện này hãy vẽ cho mình một cái doujinshi đyy~

Un fabricant avait congédié son gérant. Un ami s’en étonnait. “Comment! vous êtes brouillé avec votre homme d’affaires? Je suis très surpris que vous puissiez vous passer de lui. Il prenait, disiez-vous, vos intérêts avec une ardeur!
Certainement, il a d’abord pris mes intérêts, mais il a fini par prendre aussi mon capital!”

An employee was fired by his manager. His friend was surprised: “What?! Are you quarrel with your manager? I really surprised cause you said you can’t live without him. He sniffed, tell me, all your interest and passion?!”

“Now, he’s still my beloved one, but he’s no longer take my attention!”

Qui le fabricant s’était-il vu forcé de renvoyer?
Son ami avait-il prévu une telle décision?
Sur quoi avait-il basé son opinion de l’homme d’affaires?
Cette opinion s’est-elle trouvée être bien fondée?

Advertisements