26.03: “Mr.Bean’s holiday” parody version marchan :3

by FB

oi, mình đag làm cái trò rất giống Mr.Bean *úp mặt xấu hổ*

nhưng chẳng lẽ lại nói với bạn là mình đã làm mất điện thoại =((

edit after super long a-time: mình nghí là sẽ cố mò ra cái số của bạn nhưng mình từ bỏ luôn rồi, cóc lẽ mình sẽ tiếp tục mò vào một ngày nào đó :”>

Advertisements