15.10: Les escapades de course du francais: 4 ème

by FB

Rất thú vị mặc dù đọc chẳng ra làm sao =)
Lúc nào cũng cảm thấy mình giống Mr.Bean, nhất là đoạn mở đầu và kết thúc, Ameng =)

Lúc đầu ngồi cạnh 1 anh hình như hơi giống mình, mà mình như thế nào thì … haiz, là giống bên trong chứ ko phải bên ngoài nha, mà giống về đầu óc nha, nói ko rõ lại tưởng 2 đứa gay =) Được cái là anh gào rất to, ko như mình chỉ gào đúng phần đầu và phần cuối =)
Ngồi 1 lúc thì anh chuyển lên trên để cho 2 dứa con gái ngồi chỗ đấy. Ôi sao mình ghét 2 đứa nó thế, học rồi thì im mịe mồm vào cho ng` ta học với, cứ bô bô ra, 2 đứa từ lúc vào lớp đến lúc về ko ngừng nói phút nào cả, lộn cả ruột. Mà tay cái đứa ngồi cạnh mình nóng thấy mồ, đã nhích tay ra rồi cứ cố chạm vào, làm tự nhiên nóng tiết lây. Con nhỏ lắm mồm nhất hình như học L’espace, tóm lại là éo thể yêu được =)

Cái bảng dưới học từ lâu rồi nhưng cứ viết vào, tại lâu ko làm bảng, nhớ bông fleur de lis trước kia ghê 🙂

Les articles

Singulier Pluriel
Articles définis le monsieur
l’enfant
la dame
l’amie
les gens les amies
Articles indéfinis un monsieur
un enfant
une dame
une amie
des gens des amies
Articles partitifs du café
de l’argent
de la bière
de l’eau

Cas particuliers: les articles contractés
à + le = au
à + lé = aux
de + le = du
de + lé = des

Advertisements