Stand by me movie

by FB

Stand by me

để chờ đây khi nào xong việc sẽ viết cái gì cho nó 😀

Một bộ phim cỡ GR nên xem, đc. chuyển thể từ tiểu thuyết The Body của bác King

Advertisements