30.05 post đầu tiên của F-wish

by FB

Bonjour, mon ami

Hôm nay mình nghe bài đầu tiên của Pháp!

Trời ơi, dù bây h mình chẳng biết viết chữ nào cả nhưng nghe hay kinh khủng!

*òa khóc*

Advertisements