Yeah RV

by FB

Wah, This is the first time since I have RV that I feel so proud of her.

She inspires me on a writing, Yeah RV!

btw: here a f_____ funny story 😉

Mạc và Dũng ở cùng phòng với nhau, Mạc là người rất lười còn Dũng là người rất sạch sẽ và ngăn nắp.

Hàng ngày trước khi đi làm Dũng đều phải nhắc Mạc ở nhà vệ sinh dọn dẹp phòng ở.

Một hôm Dũng dậy muộn nên phải đi làm vội và cũng quên không nhắc Mạc ở nhà dọn vệ sinh. Hôm ấy đi làm về Dũng đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi quay ra với vẻ mặt bực bội quát Mạc:

– Mạc, tao cứ ngơi cái mồm ra là y như rằng cái bệ xí phòng này lại đầy.

– !!!!!

Advertisements