02.05

by FB

hell

Ồ Francis, hãy nói em nghe vì sao tên kia lại giống anh đến thế???

Hãy nói đó không phải là anh, thật mất hình tượng quá đi *gào thét*

Advertisements