22.04

by FB

Lại một lần nữa click vào CLLĐLNN, không hiểu vì sao =.=

Sau khi đọc một vài đoạn đầu tiên, đã thực sự khó chịu đến nỗi kéo luôn xuống vài đoạn cuối cùng nhìn hình trong chú giải rồi bỏ hẳn chả đọc nữa.

Không phải là người dịch tệ mà như là… người ta đã làm tốt đến nỗi khiến mình khó chịu vì nội dụng nó cứ rõ rành rành ra trước mặt.

Chuyển qua đọc Rita cho thoải mái, dù biết đọc cái này mình như bị ngộ chữ í ==! Nhưng mình không thể để thái độ khó chịu nó lấn vào AoGG, mình không nỡ gây ấn tượng xấu cho một thứ tinh khiết như thế.

Advertisements