Creepy chan

by FB

vừa xem ANTM tối qua, Allison ko được winner 😦

Chị này mấy ảnh đều chụp đáng yêu thấy chết đi được, trừ cái girlfriend 😄

Mà tìm loạn lên mà không thấy video hay ảnh Alice outfit là sêu, muốn có mấy hình đó quá à~ sau khi nhuộm tóc trông còn nổi mắt hơn nữa

Đúng là người đẹp a, ngồi nói một lúc liền mà cũng khiến bạn nhỏ ngồi chăm chú nghe nghe 😛

aaaaaaaaaaaa~ Creepy chan

Advertisements