Creepy chan

by FB

vừa xem ANTM tối qua, Allison ko được winner 😦

Chị này mấy ảnh đều chụp đáng yêu thấy chết đi được, trừ cái girlfriend XD

Mà tìm loạn lên mà không thấy video hay ảnh Alice outfit là sêu, muốn có mấy hình đó quá à~ sau khi nhuộm tóc trông còn nổi mắt hơn nữa

Đúng là người đẹp a, ngồi nói một lúc liền mà cũng khiến bạn nhỏ ngồi chăm chú nghe nghe 😛

aaaaaaaaaaaa~ Creepy chan

Advertisements