17.02

by FB

Qua một số hình ảnh, quân phục mới là kiểu áo khoác dài, vẫn được quen gọi theo tiếng Pháp là ba-đờ-xuy (pardessus) với vạt áo dài tới đầu gối, cổ áo bẻ thường, cách gắn phù hiệu, cấp hiệu như trước đây.

Anyway, few weeks ago I had to use some medicines. One of those was Phosphalugel. At first, I don’t like it even it has *orange flavoring*. The last day, when I just have two sachets and wonder “do I need to swallow this thing if I already good?”. Guess what I see:

Z.I Le Fossé de L’Etang

60190 Estrées Saint Denis, France

Geez, France =]]

btw: I relly hate this option of WP, my post lost so much =.=. mow it just things you can read right there.

Advertisements