Click this link everyday with love

by FB

Fuyu-no-Hana

mình sẽ chăm chỉ stalk blog của các bạn

sẽ kiểm kiếm bới bới giữa một đống hổ lốn mà cố tìm ra những bản edit thực sự có tâm huyết

sẽ đọc đọc những dòng đầu tiên của mỗi post

sẽ để con chít chít trước chữ read more mà chờ đợi, và tự hỏi “nguy hiểm lắm, có click ko?” 🙂

sẽ dịch em chít chít lên chữ follow và ấn vào

sẽ tự nói, “để em lớn hơn, em sẽ đọc.”

Advertisements