19.10: just a minute!

by FB

Geez
vừa xem 1 đống những Movieaminute xong http://www.rinkworks.com/movieaminute/
cả Bookaminute nữa http://www.rinkworks.com/bookaminute/classics.shtml

truyện viết lại ấn tượng quá :))

Advertisements