francis bonnefoy

un petit lapin blanc et moi

my career

by FB

I dont know what really scared me off right now. I’m working in hospitality and got a really bad case of overbook and to be honest now I just wish for a miracle to happend. Something that can fix this case, like suddenly we have hotel room, or the client do not agree to the choice of change day, or whatever it is, just make it so it can be fix

Advertisements

Đam mỹ và tôi | Cuối năm lật lại P3- 2013

by FB

Nơi mặt trời không bao giờ mọc

Đam mỹ và tôi | Cuối năm lật lại P3 -2013

Bài tổng kết năm 2011.   Bài 2012 Đọc trước khi xem năm nay.

Note:

Đây là cảm xúc cá nhân.

Mình sủng công nhưng mình chọn truyện hay dở là vì thụ. Thế nên, nếu sủng thụ bạn có thể đọc, cân bằng tất nhiên là ok. *Gần đây có bạn mình sủng thụ còn bảo truyện mình đọc chưa đủ đô nè nhưng nếu bạn là cuồng sủng thụ thì có thể click back.

Thể loại bắt buộc: Nhất công nhất thụ. 1×1, không cần bá đạo công theo sau thụ quân cũng không cần cường thụ theo sau công quân. Chỉ cần ảnh và ẻm là đủ. Nếu lỡ có trái tim bên lề thì cho có couple luôn giùm. Và làm ơn, tay 3 đã chịu hết nổi, đừng tay 4 tay 5, đặc biệt dẹp…

View original post 8,452 more words

my stomach is aching like crazy

by FB

I don’t know if this was because I ate something nasty. I keep burping and it smells like babies burps or the burps you have after eating porridge and drinking soda, in short, it’s smell horrible.

I didn’t finish half of my dinner but up till now I haven’t feel hungry at all, not even an urge of wanting to eat. My stomach is full of gas, it won’t stop gurgling and make me feel like something is popping inside. I’m having diarrhea. I though flush the food out of my system will work but nope, no help. I’m thinking of soaking in hot water, t just I don’t even want to move now. uugh, luckily I’m not having my period.

hope tomorrow it’ll get better

If only no degree is needed when one goes search for a job

by FB

That is what I am thinking right now. Like, all you need is your pros and cons and your experiences one the field that you’re going to work in.

I want a sustainable job, and a major number of all the jobs listed online are mostly ask for at least a good qualified degree. For example, I recently go to a learning language online website, Duolingo. They ask for their volunteers to have qualification on the language the volunteers are going to contribute in. I mean, what can you do to show your fluency in your own mother tongue if not for smoothly communicate to your people. I myself a Vietnamese, I’ve been using the language my since I was born up till now; and to be honest, I never imagine having any certificate that I’m fluent in Vietnamese.

Moreover, most students graduated from their school or university are pretty novice in their field, and they need to get experiences. I believe most company don’t give much hope on the newbie; but, if you are not willing to try things out, how can you think a novice like us could ever show off out experiences.

All I want to say it, to me, showing you able to get a job is hard, but getting a job is even harder. Some enterprise may ask for unrealistic things from their employee.

So yeah, brace yourselves! Recruit season is coming!!!

Kẽ hở trong một vụ án của Tẩy oan tạp lục

by FB

A local peasant from a Chinese village was found murdered, hacked to death by a hand sickle. The use of a sickle, a tool used by peasants to cut the rice at harvest time, suggested that another local peasant worker had committed the murder. The local magistrate began the investigation by calling all the local peasants who could be suspects into the village square. Each was to carry their hand sickles to the town square with them. Once assembled, the magistrate ordered the ten-or-so suspects to place their hand sickles on the ground in front of them and then step back a few yards. The afternoon sun was warm and as the villagers, suspects, and magistrates waited, bright shiny metallic green flies began to buzz around them in the village square. The shiny metallic colored flies then began to focus in on one of the hand sickles lying on the ground. Within just a few minutes many had landed on the hand sickle and were crawling over it with interest. None of the other hand sickles had attracted any of these pretty flies. The owner of the tool became very nervous, and it was only a few more moments before all those in the village knew who the murderer was. With head hung in shame and pleading for mercy, the magistrate led the murderer away. The witnesses of the murder were the brightly metallic colored flies known as the blow flies which had been attracted to the remaining bits of soft tissue, blood, bone and hair which had stuck to the hand sickle after the murder was committed. The knowledge of the village magistrate as to a specific insect group’s behavior regarding their attraction to dead human tissue was the key to solving this violent act and justice was served in ancient China

Cách suy luận có một vài lỗ hổng như sau
Về che dấu hung khí:
Nếu thực sự là người nông dân đó giết người bằng liềm, và cứ cho rằng anh ta đã rửa sạch hung khí, thì mùi máu tươi vẫn có thể thu hút côn trùng.
Tuy nhiên, sinh vật luôn có thiên địch, ruồi nhặng này chắc cũng không phải ngoại lệ, nếu kẻ giết người tìm nhựa một loại cây cỏ, hoặc dịch một sinh vậy khác bôi lên hung khí thì cũng loại được khả năng có ruồi bu lên liềm của anh ta. Thực tế thì khả năng anh ta lo toạn được dến bước này là không cao, tuy nhiên với một người làm chuyện ác thì cũng đều bị ám ảnh và có xu hướng đề phòng.

Những người làm nghề đồ tể hay nữ nhi đến tuổi dạy thì (=))) chắc chắn dều biết cách tẩy mùi máu trên đồ vật và vải. Mặc dù khả năng một người làm nông lân la hỏi thăm cách tẩy mùi máu ở những người này có vẻ không thực tế lắm. dù sao thì tại khoảng thời gian của vụ án này, việc những người không cùng phường nghề hỏi thăm nhau cũng hiếm lạ.

Cách cuối cùng có thể dùng để che dấu hung khí là tự tạo ra một vết thương không nghiêm trọng cho chính mình hoặc con vật nào đó (ai đó cũng có thể) bằng hung khí, mục đích tạo hành động tương tự với mức độ nghiêm trọng nhỏ hơn để đánh lạc hướng. Ví dụ một người đắc tội một băng hắc đạo, bị trừng phạt bằng cách dùng dao đặc chế khắc lên tay; ai nhìn thấy dấu dao này sẽ tự động chấm dứt viecj làm ăn với người đó; nạn nhân, vì vậy không muốn liên tục sinh ý, sẽ phải tạo một vết thương lớn hơn hoặc một vết bỏng làm xóa đi dấu vết cũ. Cũng như vậy, viwwcj hung thủ ở vụ án ban đầu, vô tình phi liềm qua một con gà hay do sơ ý lúc cầm liềm mà cắt vào bắp chân sẽ dễ tha thứ hơn việc anh ta cố ý giết người.

Về che dấu hùng thủ:

Xin lỗi các hạ
Muỗi đốt đầy chân ngộ
Ngộ phải chui vòa màn ngay, hẹn cac shaj hồi sau giãi bày

12.9

by FB

“It’s also my birthday, … just so you know.”

Wardrobe Essentials Worth the Investment

by FB

10.06 angry tuesday

by FB

know what worst, my mother personality

why
because become a someone’s parent doesn’t make a bad personality turn good, yes it’s true

and selfish is a bad personality and arrogant, too

so yeah that how a person with bad characteristic won’t make a big deal of her offspring no matter fuck the what

Sochi 2014: Day -1 – Yuzu is the cutest!

by FB

this is it, this is my preciouslittleJapansportlover, why my life fill so many sport anime I don’t need exercise anymore

Gen IV: Heartgold and Soulsilver freeze on emulator

by FB

I still remember the precious time with Pearl, Diamond, Platine and the remakes of gen II

But to repeat the title once more time: you can never play Heartgold and Soulsilver on No$gba nor any emulator because is gonna crash and freeze before you can reach to the 1st gym. And NO, NO action replay code will help you, so needn’t find them.

Instead, why don’t search for PerfectHeart and PerfectSoul at pokemonproject (I’m sorry I don’t really remember the website name but Google will help you the most) and try the desmume emulator (I think any version will do but the later the better)

Search for it, the person created PerfectHeart and PerfectSoul will give you the best instruction to install the games and also the advance of playing gen II’s remakes without got some freeze or crash